ทั่วไป

รหัส : ZGHKG-2338EK

ทัวร์ทวีปเอเชีย

3 วัน 2 คืน

เม.ย. / พ.ค. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.

อาหาร : 4 มื้อ

Emirates Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 20,990 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

4 มื้อ มื้ออาหาร

5 จุด ท่องเที่ยว

3 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – A Symphony of Lights

วันที่ 2 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ

วันที่ 3 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่ทับทิมทินหัว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ