อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย (เลสโก มหาพีระมิด)

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,999
รหัสทัวร์ 01ZCAI01
สายการบิน Etihad Airways
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
ประเทศ อียิปต์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความยิ่งใหญ่ของมหาพีระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ตามรอยตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของพระนางคลีโอพัฒรา
ณ เมืองอเล็กซานเดรีย


อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย (เลสโก มหาพีระมิด) 6 วัน 3 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี – ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร (อียิปต์) – เมืองกีซา – มหาพีระมิด – มหาสฟิงซ์ Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเท่า
3 ไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ – ป้อมปราการซิทาเดล – ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย – ไคโร Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเท่า
4 ไคโร – เมืองเมมฟิส – พิพิธภัณฑ์รามเสสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส – เมืองโบราณซัคคาร่า – พีระมิดขั้นบันได – ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเท่า
5 ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลีลี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี
6 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 06 ตุลาคม 2562 31,999 4,500 31,999 จอง
จอง
08 – 13 ตุลาคม 2562 31,999 4,500 31,999 จอง
จอง
10 – 15 ตุลาคม 2562 34,999 6,500 34,999 จอง
จอง
12 – 17 ตุลาคม 2562 34,999 6,500 34,999 จอง
จอง
22 – 27 ตุลาคม 2562 34,999 6,500 34,999 จอง
จอง
09 – 14 พฤศจิกายน 2562 29,999 4,500 29,999 จอง
จอง
15 – 20 พฤศจิกายน 2562 29,999 4,500 29,999 จอง
จอง
22 – 27 พฤศจิกายน 2562 29,999 4,500 29,999 จอง
จอง
03 – 08 ธันวาคม 2562 33,999 5,500 33,999 จอง
จอง
28 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 4,500 29,999 จอง
จอง
05 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 33,999 5,500 33,999 จอง
จอง
15 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 30,999 4,500 30,999 จอง
จอง
25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563 30,999 4,500 30,999 จอง
จอง
03 – 08 มีนาคม 2563 30,999 4,500 30,999 จอง
จอง
10 – 15 มีนาคม 2563 30,999 4,500 30,999 จอง
จอง
17 – 22 มีนาคม 2563 31,999 4,500 31,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ