ทั่วไป

รหัส : BC01CSX-VZ

ทัวร์ทวีปเอเชีย

5วัน4คืน

มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.

อาหาร : 12 มื้อ

Thai VietJet

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 23,900 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

12 มื้อ มื้ออาหาร

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา (ท่าอากาศยานฉางซาหวงฮัว) VZ3604 BKK-CSX 18.10-22.30 - เข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2 เมืองฉางซา-เมืองหนานชาง- หอโบราณเจิ้งวัง (Pavillion Tengwang) -หมู่บ้านจำลอง LUZERN -ถนนคนเดินสายวัฒธรรมหนานชาง

วันที่ 3 เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น – หมู่บ้านโบราณหวงหลิง(รวมกระเช้า) - ล่องเรื่อชมแสงสีอู้วนี่โจว

วันที่ 4 อุทยานภูเขาหลิงซาน(รวมกระเช้า) ท้องฟ้ากระจก -หินรูปร่างแปลกตา -เมืองซ่างเหรา - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่

วันที่ 5 เดินทางสู่ ฉางซา (รถไฟความเร็วสูงG1403 0944-1236) - ฉางซา -วัดไคฝู ถนนคนเดินหวงซิง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) VZ3605 (CSX-BKK 23.30 -02.00+1 )

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 Yishang Hotel
วันที่ 2 NANCHANG RONGCHUANGMEIJV
วันที่ 3 Shangrao jialaite Hotel
วันที่ 4 Shangrao jialaite Hotel

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ