เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : CMU74

ทัวร์ทวีปเอเชีย

6วัน 5คืน

มิ.ย.

อาหาร : 13 มื้อ

China Eastern Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 22,888 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

13 มื้อ มื้ออาหาร

4 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - เมืองคุนหมิง – ตลาดไนท์บาซาร์

วันที่ 2 เมืองคุนหมิง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ – แชงกรีล่า – พิพิธภัณฑ์จามรี - เมืองโบราณแชงการีล่า

วันที่ 3 วัดลามะซงจ้านหลิง - ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง

วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ - ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (รวมค่ารถรางไป-กลับ) – ร้านบัวหิมะ - เมืองฉู่สง

วันที่ 5 เมืองฉู่สง - เมืองคุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน – ร้านหยก เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านผ้าไหม – ซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกต

วันที่ 6 วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ