วันหยุดสงกรานต์

รหัส : UBPVZ0123

ทัวร์ลาว

3วัน2คืน

เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : มื้อ

Thai VietJet

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 9,888 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

3 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานอุบลราชธานี – วัดภูพร้าว – ด่านช่องเม็ก - วัดพูสะเหล่า ปากเซ - พักเมืองปากเซ

วันที่ 2 ปราสาทหินวัดพู – ตาดฟาน – ปากซองไฮแลนด์ – ฟาร์มอาโกร – พักเมืองปากซอง

วันที่ 3 น้ำตกตาดเยือง – ด่านช่องเม็ก – ท่าอากาศยานอุบลราชธานี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 โรงแรมปากซองแดนงาม โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 2 โรงแรมปากซองแดนงาม โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ