ย่างกุ้ง-ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,999
รหัสทัวร์ 09RGN5-8M
สายการบิน MALAYSIA AIRLINE
ระยะเวลา 2 วัน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ย่างกุ้ง-ไหว้พระ 9 วัด


ย่างกุ้ง-ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง-ไหว้พระ 4 วัด GRAND UNITED HOTEL / RENO HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
2 ไหว้พระ 5 วัด-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10-11 เม.ย. 7,999 1,999 จอง
จอง
24-25 เม.ย. 7,999 1,999 จอง
จอง
27-28 เม.ย. 8,999 1,999 จอง
จอง
8-9 พ.ค. 7,999 1,999 จอง
จอง
22-23 พ.ค. 7,999 1,999 จอง
จอง
25-26 พ.ค. 8,999 1,999 จอง
จอง
12-13 มิ.ย. 7,999 1,999 จอง
จอง
22-23มิ.ย. 8,999 1,999 จอง
จอง
26-27 มิ.ย. 7,999 1,999 จอง
จอง
10-11 ก.ค. 7,999 1,999 จอง
จอง
20-21ก.ค. 8,999 1,999 จอง
จอง
24-25 ก.ค. 7,999 1,999 จอง
จอง
7-8 ส.ค. 7,999 1,999 จอง
จอง
17-18 ส.ค. 8,999 1,999 จอง
จอง
21-23 ส.ค. 7,999 1,999 จอง
จอง
4-5 ก.ย. 7,999 1,999 จอง
จอง
18-19 ก.ย. 7,999 1,999 จอง
จอง
28-29 ก.ย. 8,999 1,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ