ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,999
รหัสทัวร์ 01RNG08
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พระนอนตาหวาน – พระนอนยิ้มหวาน – พระราชวังบุเรงนอง
พระ 4 ทิศ – พระหินอ่อน – เจดีย์โบตะทาวน์ – พระธาตุมุตา
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์ชเวมอดอว์


ทัวร์เดอะออร่า ย่างกุ้ง สงหาสวดี พระธาตุอินแขวน3วัน2คืนSL

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
2 พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3 เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์คาบาเอ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 3,000 11,999 3,900 จอง
จอง
21 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 3,000 11,999 3,900 จอง
จอง
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 3,000 11,999 3,900 จอง
จอง
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 3,000 11,999 3,900 จอง
จอง
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562 11,999 3,000 11,999 3,900 จอง
จอง
01 – 03 มีนาคม 2562 11,999 3,000 11,999 3,900 จอง
จอง
02 – 04 มีนาคม 2562 11,999 3,000 11,999 3,900 จอง
จอง
07 – 09 มีนาคม 2562 11,999 3,000 11,999 3,900 จอง
จอง
08 – 10 มีนาคม 2562 11,999 3,000 11,999 3,900 จอง
จอง
09 – 11 มีนาคม 2562 11,999 3,000 11,999 3,900 จอง
จอง
13 – 15 มีนาคม 2562 11,999 3,000 11,999 3,900 จอง
จอง
14 – 16 มีนาคม 2562 11,999 3,000 11,999 3,900 จอง
จอง
15 – 17 มีนาคม 2562 11,999 3,000 11,999 3,900 จอง
จอง
16 – 18 มีนาคม 2562 11,999 3,000 11,999 3,900 จอง
จอง
20 – 22 มีนาคม 2562 11,999 3,000 11,999 3,900 จอง
จอง
22 – 24 มีนาคม 2562 11,999 3,000 11,999 3,900 จอง
จอง
23 – 25 มีนาคม 2562 11,999 3,000 11,999 3,900 จอง
จอง
27 – 29 มีนาคม 2562 11,999 3,000 11,999 3,900 จอง
จอง
28 – 30 มีนาคม 2562 11,999 3,000 11,999 3,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ