วันหยุดสงกรานต์

รหัส : SPHZ-M6.

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4 วัน 3 คืน

เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : 9 มื้อ

Thai Lion Air

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 13,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

9 มื้อ มื้ออาหาร

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ - ปีนัง (L/D)

วันที่ 2 วัดเค็ก ลก ซี - ปีนังฮิลล์ – คาเมร่อนไฮแลนด์ (B/L/D)

วันที่ 3 ตลาดเช้า – ฟาร์มผึ้ง -ไร่ชา Cameron Valley Tea House - เก็นติ้งไฮแลนด์

วันที่ 4 วัดถ้ำบาตู-ตึกปิโตรนัส–พระราชวังอิสตันน่าปุตราจายา-สนามบิน– กรุงเทพฯ (B/L/-)

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ