ทัวร์พม่า LUCKY มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ 01BZMDL01
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มัณฑะเลย์-พุกาม-อมรปุระ
สักการะ 2 มหาบูชาสถาน “เจดีย์ชเวสิกอง”
ร่วมพิเศษล้างพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี”
ชมวิว “ป่าทะเลย์เจดีย์ 4,000 องค์”
ชมโชว์ “หุ่นเชิดโบราณ”
พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา


ทัวร์พม่า LUCKY มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 3วัน2คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เจดีย์บูพญา - ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ (-/L/D)
2 เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - มัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง
3 มัณฑะเลย์ - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - สนามบินมัณฑะเลย์ - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ ฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 – 10 มีนาคม 2562 12,999 2,500 12,999 3,900 จอง
จอง
22 – 24 มีนาคม 2562 12,999 2,500 12,999 3,900 จอง
จอง
05 – 07 เมษายน 2562 13,999 2,500 13,999 3,900 จอง
จอง
27 – 29 เมษายน 2562 13,999 2,500 13,999 3,900 จอง
จอง
10 – 12 พฤษภาคม 2562 11,999 2,500 11,999 3,900 จอง
จอง
18 – 20 พฤษภาคม 2562 11,999 2,500 11,999 3,900 จอง
จอง
14 – 16 มิถุนายน 2562 11,999 2,500 11,999 3,900 จอง
จอง
28 – 30 มิถุนายน 2562 11,999 2,500 11,999 3,900 จอง
จอง
15 – 17 กรกฎาคม 2562 13,999 2,500 13,999 3,900 จอง
จอง
26 – 28 กรกฎาคม 2562 11,999 2,500 11,999 3,900 จอง
จอง
10 – 12 สิงหาคม 2562 12,999 2,500 12,999 3,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ