ทัวร์พม่า รอยัล มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ 01BZMDL04
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

-สะพานไม้อูเบ้ง -วัดชเวนันดอร์ -วัดกุโสดอ -เจดีย์ชเวสิกอง
-พระมหามัยมุนี -เจดีย์มิงกุน -เจดีย์ชินฟิวเม -วิหารธรรมมายันจี


ทัวร์พม่า รอยัล มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4วัน3คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ (-/L/D)
2 เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมมายันจี - มัณฑะเลย์
3 เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ
4 เมืองมัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 07 เมษายน 2562 14,999 3,000 14,999 3,900 จอง
จอง
09 – 12 พฤษภาคม 2562 12,999 3,000 12,999 3,900 จอง
จอง
16 – 19 พฤษภาคม 2562 12,999 3,000 12,999 3,900 จอง
จอง
13 – 16 มิถุนายน 2562 12,999 3,000 12,999 3,900 จอง
จอง
27 – 30 มิถุนายน 2562 12,999 3,000 12,999 3,900 จอง
จอง
26 – 29 กรกฎาคม 2562 13,999 3,000 13,999 3,900 จอง
จอง
09 – 12 สิงหาคม 2562 14,999 3,000 14,999 3,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ