เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-KIX01_XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น

5 วัน 3 คืน

พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.

อาหาร : 6 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 26,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

6 มื้อ มื้ออาหาร

3 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ • มิตซุย เอ้าท์เล็ท

วันที่ 3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ• ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน

วันที่ 4 เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าเฮอัน • กิจกรรมชงชา • ช้อปป้ิงชินไซบาชิ

วันที่ 5 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ