ทัวร์ฤดูหนาว WINTER

รหัส : BT-KIX12_XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น

5 วัน 3 คืน

ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / ธ.ค.

อาหาร : 6 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 35,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

6 มื้อ มื้ออาหาร

3 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เกียวโต • ศาลเจ้าคิฟุเนะ • วัดคินคะคุจิ• เทศกาล ประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ

วันที่ 3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ• ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน

วันที่ 4 ลานสกี• กิจกรรมท าถุงหอม • ช้อปป้ิงชินไซบาชิ

วันที่ 5 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ