เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-NRT04_XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น

5 วัน 3 คืน

พ.ย. / ธ.ค.

อาหาร : 6 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 31,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

6 มื้อ มื้ออาหาร

4 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค • อุโมงค์เมเป้ิลโมมิจิไคโร

วันที่ 3 เมืองยามานาชิ• ภูเขาไฟฟูจิช้ันที่5 • พิธีชงชาญี่ปุ่น • เมืองโตเกียว • ช้อปป้ิงชินจูก

วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง

วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ