เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-NRT07_XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น

5 วัน 3 คืน

มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค.

อาหาร : 6 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 26,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

6 มื้อ มื้ออาหาร

1 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดนาริตะซันชินโซจิ• ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ

วันที่ 3 สวนโออิชิปาร์ค • จุดชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ • ศูนย์การเรียนรู้ชงชา • ช้อปป้ิงชินจูก

วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง

วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ