เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-KIX04_TG

ทัวร์ญี่ปุ่น

7 วัน 4 คืน

พ.ค.

อาหาร : 12 มื้อ

Thai Airways

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 55,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

12 มื้อ มื้ออาหาร

7 จุด ท่องเที่ยว

7 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • วัดคินคะคุจิ• ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ• เทศกาลประดับไฟ นาบานาโนะซาโตะ

วันที่ 3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • สะพานนาคะบาช

วันที่ 4 เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ • เขาทาเทยาม่า • ก าแพงหิมะ • เขื่อนคุโรเบะ • อิออน มอลล์

วันที่ 5 เมืองมัตสึโมโต้ • ปราสาทมัตสึโมโต้• เมืองนากาโน่• อุทยานคามิโคจิ• ทะเลสาบสุวะ

วันที่ 6 เมืองยามานะชิ • เทศกาลทุ่งดอกพิ้งค์มอส • กิจกรรมชงชา • ช้อปป้ิงชินจูกุ• สนามบินฮาเนดะ

วันที่ 7 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ • สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ