ทั่วไป

รหัส : BT-CTS04_XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น

5 วัน 3 คืน

ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / ธ.ค.

อาหาร : 7 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 43,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

7 มื้อ มื้ออาหาร

2 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองโนโบริเบทสึ • หุบเขาจิโกกุดานิ• โทยะ • เทศกาล ประดับไฟโทยะ Toyako Onsen Illumination

วันที่ 3 กระเช้าอุสุซัง • ฟาร์มหมีสีน้าตาล • ลานกิจกรรมหิมะ • โรงงานช็อกโกแลต • บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ถนนทานุกิโคจิ

วันที่ 4 ศาลเจ้าฮอกไกโด • ร้านค้าปลอดภาษี• โอตารุ• คลองโอตารุ• พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี • หอ นาฬิกาไอน้าโบราณ • ถนนซาไกมาจิ• มิตซุยเอ้าท์เล็ต

วันที่ 5 ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ