มหัศจรรย์ GEORGIA SUMMER SEASON 2020

ราคาเริ่มต้น ฿ 42,900
รหัสทัวร์ 02BT-GEO01_TK
สายการบิน Turkish Airlines
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ จอร์เจีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 โบสถ์ตรีนิตี้ • เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมนาริกาลา • โบสถ์เมทเทคี

โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน • วิหารซีโอนี

อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย • สะพานแห่งสันติภาพ


มหัศจรรย์ GEORGIA SUMMER SEASON 2020

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • อิสตันบูล (ตุรกี)
2 อิสตันบูล • ทบิลิซิ (จอร์เจีย) • โบสถ์ตรีนิตี้ • เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมนาริกาลา • โบสถ์เมทเทคี • โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน • วิหารซีโอนี • อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย • สะพานแห่งสันติภาพ Hotel Moxy by Marriot หรือโรงแรมตามมาตรฐานจอร์เจีย ระดับ 4 ดาว เมืองทบิลิซิ
3 ทบิลิซิ • มิสเคต้า • วิหารจวารี • โบสถ์สเวติทสโคเวลี • SAMTAVRO MONASTERY • FLEA MARKET • ทบิลิซิ Hotel Moxy by Marriot หรือโรงแรมตามมาตรฐานจอร์เจีย ระดับ 4 ดาว เมืองทบิลิซิ
4 ทบิลิซิ • ขึ้นรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส • โบสถ์เกอร์เกตี้ • คาซเบกี้ • อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย • กูดาอูรี Hotel Gudauri Inn หรือโรงแรมตามมาตรฐานจอร์เจีย ระดับ 4 ดาว เมืองกูดาอูรี
5 กูดาอูรี • กอรี • เมืองถ้ำอุพลิสชิเค • พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน • ป้อมปราการกอรี • บอร์โจมี • สวนบอร์โจมี Hotel Bakuriani Inn หรือโรงแรมตามมาตรฐานจอร์เจีย ระดับ 5 ดาว เมืองบาคุเรียนี
6 บอร์โจมี • ทบิลิซี • สนามบินทบิลิซิ • อิสตันบูล
7 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 08 May 2020 42,900 6,000 41,900 42,900 0 จอง
จอง
03 - 09 Jun 2020 39,900 6,000 38,900 39,900 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ