มหัศจรรย์..ฮ่องกง OCEAN PARK

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,900
รหัสทัวร์ 02BT-HKG04_MS
สายการบิน EGYPT AIR
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สวนสนุก OCEAN PARK เต็มวัน

วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน 

REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม

ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย

แถมฟรี!! (ถุงผ้า+ร่ม+พัด)


มหัศจรรย์..ฮ่องกง OCEAN PARK 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ –ฮ่องกง
2 อิสระเต็มวัน ณ โอเชี่ยน ปาร์ค Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า 4**
3 วัดแชกงหมิว -วัดหวังต้าเซียน -จิวเวอร์รี่ -รีพลัสเบย์ -อิสระช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย–กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04-06 กรกฏาคม 2562 13,900 5,500 12,900 จอง
จอง
11-13 กรกฏาคม 2562 13,900 5,500 12,900 จอง
จอง
18-20 กรกฏาคม 2562 13,900 5,500 12,900 จอง
จอง
25-27 กรกฏาคม 2562 13,900 5,500 12,900 จอง
จอง
08-10 สิงหาคม 2562 13,900 5,500 12,900 จอง
จอง
15-17 สิงหาคม 2562 14,900 5,500 13,900 จอง
จอง
22-24 สิงหาคม 2562 14,900 5,500 13,900 จอง
จอง
29-31 สิงหาคม 2562 14,900 5,500 13,900 จอง
จอง
12-14 กันยายน 2562 12,900 5,500 11,900 จอง
จอง
19-21 กันยายน 2562 13,900 5,500 12,900 จอง
จอง
26-28 กันยายน 2562 12,900 5,500 11,900 จอง
จอง
10-12 ตุลาคม 2562 15,900 5,500 14,900 จอง
จอง
17-19 ตุลาคม 2562 14,900 5,500 13,900 จอง
จอง
22-24 ตุลาคม 2562 14,900 5,500 13,900 จอง
จอง
24-26 ตุลาคม 2562 15,900 5,500 14,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ