มหัศจรรย์…ฮ่องกง มาเก๊า

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,900
รหัสทัวร์ 02BT-HKG08_CX
สายการบิน Cathay Pacific Airways
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พิเศษ!! ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สู่มาเก๊า

ชมองค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง และโบสถ์เซนต์ปอล

อลังการกับโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน  สักการะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม

สักการะ วัดหวังต้าเซียน เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY 

ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน

ชอปปิงจุใจ เซนาโด้สแควร์ ตลาด Mongkok Ladies

พักหรู 4 ดาว แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ร่ม+พัด+ถุงผ้า+คู่มือฮ่องกง)


มหัศจรรย์…ฮ่องกง มาเก๊า 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ •ฮ่องกง • Mongkok Ladies Market
2 สะพานเชื่อมฮ่องกง/จูไห่/มาเก๊า • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล• โบสถ์เซ็นต์ปอล• เซนาโด้สแควร์•วัดเจ้าแม่กวนอิม • เวเนเชี่ยน •ฮ่องกง Penta Hotel / SAV Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
3 วัดแชกงมิว•วัดหวังต้าเซียน • โรงงานจิวเวอรี่• ตลาดหยก•รีพลัสเบย์•กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05-07 เมษายน 2562 17,900 4,500 17,900 จอง
จอง
27-29 เมษายน 2562 17,900 4,500 17,900 จอง
จอง
02-04 พฤษภาคม 2562 15,900 4,500 15,900 จอง
จอง
23-25 พฤษภาคม 2562 15,900 4,500 15,900 จอง
จอง
30 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562 14,900 4,500 14,900 จอง
จอง
01-03 มิถุนายน 2562 15,900 4,500 15,900 จอง
จอง
06-08 มิถุนายน 2562 14,900 4,500 14,900 จอง
จอง
07-09 มิถุนายน 2562 15,900 4,500 15,900 จอง
จอง
08-10 มิถุนายน 2562 15,900 4,500 15,900 จอง
จอง
13-15 มิถุนายน 2562 14,900 4,500 14,900 จอง
จอง
14-16 มิถุนายน 2562 15,900 4,500 15,900 จอง
จอง
20-22 มิถุนายน 2562 14,900 4,500 14,900 จอง
จอง
21-23 มิถุนายน 2562 15,900 4,500 15,900 จอง
จอง
22-24 มิถุนายน 2562 14,900 4,500 14,900 จอง
จอง
29 มิถุนายน-01 กรกฏาคม 2562 15,900 4,500 15,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ