ทั่วไป

รหัส : BT-HKG32_CX

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4 วัน 3 คืน

ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ก.ย.

อาหาร : 5 มื้อ

Cathay Pacific

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 22,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

5 มื้อ มื้ออาหาร

3 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียน ถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท

วันที่ 2 มาเก๊า • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล • จัตุรัสเซนาโด้ • ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล • วัดเจ้าแม่ กวนอิม • เดอะเวเนเชี่ยน • เกาะฮ่องกง

วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง)

วันที่ 4 เจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า • วัดแชกง • โรงงานจิลเวลรี่ • ร้านหยก • สนามบินเชคแล็ปก็อก • สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ