มหัศจรรย์..ฮ่องกง นองปิง ล่องเรือสำเภาจีน

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,900
รหัสทัวร์ 02BT-HKG09_RJ
สายการบิน ROYAL JORDANIAN
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะวัดแชกง วัดหวังต้าเซียน

เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

ล่องเรือสำเภาจีน

นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่

ชอปปิ้งจิมซาจุ่ย City Gate

แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อ+ถุงผ้า+พัด)


มหัศจรรย์..ฮ่องกง นองปิง ล่องเรือสำเภาจีน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ –ฮ่องกง
2 วัดแชกงหมิว–วัดหวังต้าเซียน –จิวเวอร์รี่–เจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า– ชอปปิ งนาธาน จิมซ่าจุ่ย–ล่องเรือ Aquluna Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า
3 สักการะพระใหญ่วัดโป่ หลิน-นั่งกระเช้านองปิ ง-ชอปปิ งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13-15 มิถุนายน 2562 15,900 5,500 15,900 จอง
จอง
11-13 กรกฏาคม 2562 16,900 5,500 16,900 จอง
จอง
25-27 กรกฏาคม 2562 16,900 5,500 16,900 จอง
จอง
01-03 สิงหาคม 2562 16,900 5,500 16,900 จอง
จอง
08-10 สิงหาคม 2562 16,900 5,500 16,900 จอง
จอง
11-13 สิงหาคม 2562 16,900 5,500 16,900 จอง
จอง
15-17 สิงหาคม 2562 16,900 5,500 16,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ