ทั่วไป

รหัส : BT-BOM24_TG

ทัวร์อินเดีย

6 วัน 4 คืน

พ.ค. / ก.ค. / ส.ค.

อาหาร : 12 มื้อ

Thai Airways

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 37,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

12 มื้อ มื้ออาหาร

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ • มุมไบ อินเดีย

วันที่ 2 เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • ประตูสู่อินเดีย • วัดพระแม่ลักษมี• เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน

วันที่ 3 ปูเน่• เทอูร์• เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์• เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ • เมืองปูเน่

วันที่ 4 ันยันกาวน์ •วัดศรีมหาคณปติ•โอซาร์• วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี• วัดศรีคีรีจัตมา •ปูเน

วันที่ 5 ปูเน่• องค์ด๊ักดูเศรษฐ์ฮาลไว คณาปิติ• เมืองปาลี • เทวสถานศรีบัลลาเลศวา • มุมไบ • สนามบินฉัตรปาตี ศิวะจีมุมไบ

วันที่ 6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ