เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-DEL26_TG

ทัวร์อินเดีย

5 วัน 3 คืน

พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค.

อาหาร : 11 มื้อ

Thai Airways

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 27,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

11 มื้อ มื้ออาหาร

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เดลี • ชัยปุระ

วันที่ 2 พระราชวังสายลม • น่ังรถจีปขึ้นแอมเบอร์ฟอรท์ • พระราชวังกลางน้า • CITY PALACE • วัดพระพิฆเนศ

วันที่ 3 ชัยปุระ • อัครา • แชนด์เบารี • อัครา ฟอร์ท

วันที่ 4 ทัช มาฮาล • เดลี • ประตูเมืองอินเดีย • วัดลักษมีนารายัน

วันที่ 5 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ