ทั่วไป

รหัส : BT-LAO62_FD

ทัวร์ลาว

4 วัน 3 คืน

พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : 9 มื้อ

Air Asia

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 14,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

9 มื้อ มื้ออาหาร

2 จุด ท่องเที่ยว

3 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ • หลวงพระบาง • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด

วันที่ 2 พระราชวังเก่า • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี • ศูนย์สมุนไพร

วันที่ 3 ใส่บาตรข้าวเหนียว • ตลาดเช้า • วัดเชียงทอง • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้ำนางฟ้า • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง • ตลาดกลางคืน

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ