ทั่วไป

รหัส : BT-SIN53_SQ

ทัวร์สิงคโปร์

3 วัน 2 คืน

ก.ค. / ส.ค.

อาหาร : 3 มื้อ

Singapore Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 18,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

3 มื้อ มื้ออาหาร

5 จุด ท่องเที่ยว

3 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ • สนามบินชางงี• น ้ าพุแห่งความม่ังค่ัง • เมอร์ไลอ้อน • การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ • อ่าวมารีน่า • มารีน่า เบย์ แซนด์ • สะพานฮีลิกซ์• Singapore River Bumboat Cruise

วันที่ 2 อิสระท่องเที่ยว 1 วัน (Free Day & No Service)

วันที่ 3 อุโมงค์ต้นไม้ฟอรท์ แคนนิ่ง • วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว • วัดตันสิชงซู• สิงคโปร์ ฟลายเออร์ • น้าตกจีเวล • สนามบินชางงี• สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ