ทั่วไป

รหัส : BT-DME29_EK

ทัวร์ทวีปอื่น ๆ

8 วัน 5 คืน

พ.ค. / ส.ค.

อาหาร : 16 มื้อ

Emirates

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 69,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

16 มื้อ มื้ออาหาร

8 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันที่ 2 สนามบินดูไบ • สนามบินโดโมเดโดโว่มอสโคว • เขาสแปร์โรว์ฮิลส์• มหาวิหารเซนต์เดอ ซาเวียร์ • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์• ถนนอารบัต

วันที่ 3 ั พระราชวังเครมลิน • วิหารอัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • สุสานเลนิน • มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้าง GUM • ชมโชว์ละครสัตว์ Circus

วันที่ 4 ตลาดอิสไมโลโว่• Mathroska Painting Class • น่ังรถไฟความเรว ็ สูง Sapsan Fast Train • เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค

วันที่ 5 พระราชวังแคทเธอลีน • อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช • โบสถ์หยดเลือด • มหาวิหารไอแซค

วันที่ 6 พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ • ป้อมปีเตอร์ และปอลด

วันที่ 7 พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • ช้อปป้ิงเอาท์เลตวิลเลจ • สนามบินพัลโคโวเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

วันที่ 8 สนามบินดูไบ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ