เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-MMR51_FD

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4 วัน 3 คืน

ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / ก.ค. / ส.ค. / พ.ย. / ธ.ค.

อาหาร : 9 มื้อ

Air Asia

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 15,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

9 มื้อ มื้ออาหาร

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ดอนเมือง • มัณฑะเลย์• พระราชวังไม้สักชเวนานจอง • วัดกุโสดอ • ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์

วันที่ 2 มัณฑะเลย์ • น่ังรถสู่พุกาม • วิหารกุบยางจี• วัดมนุหา • วิหารธรรมยานจี• เจดีย์สับพันยู ชมวิวพระอาทิตย์ตก

วันที่ 3 พุกาม • เจดีย์ชเวสิกอง • วิหารติโลมินโล • วิหารอนันดา • มัณฑะเลย์ • โรงงานเครื่องเขิน

วันที่ 4 มัณฑะเลย์ • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี• สะพานไม้อูเบ็ง • วัดมหากันดายงค์ • สนามบินมัณฑะเลย์• กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 YI LINK HOTEL
วันที่ 2 ARTHAWKA HOTEL
วันที่ 3 YI LINK HOTEL

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
29 ก.ค. 1 ส.ค. 2023 24+1 16,997 3,000
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
12 ส.ค. 15 ส.ค. 2023 24+1 15,999 3,000
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
3 พ.ย. 6 พ.ย. 2023 24+1 16,999 3,000
10 พ.ย. 13 พ.ย. 2023 24+1 15,999 3,000
17 พ.ย. 20 พ.ย. 2023 24+1 16,999 3,000
24 พ.ย. 27 พ.ย. 2023 24+1 15,999 3,000
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
1 ธ.ค. 4 ธ.ค. 2023 24+1 18,999 3,000
2 ธ.ค. 5 ธ.ค. 2023 24+1 18,999 3,000
8 ธ.ค. 11 ธ.ค. 2023 24+1 18,999 3,000
9 ธ.ค. 12 ธ.ค. 2023 24+1 18,999 3,000
15 ธ.ค. 18 ธ.ค. 2023 24+1 17,999 3,000
16 ธ.ค. 19 ธ.ค. 2023 24+1 17,999 3,000
22 ธ.ค. 25 ธ.ค. 2023 24+1 18,999 3,000
29 ธ.ค. 1 ม.ค. 2024 24+1 19,999 3,000
30 ธ.ค. 2 ม.ค. 2024 24+1 19,999 3,000
31 ธ.ค. 3 ม.ค. 2024 24+1 19,999 3,000
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
4 ม.ค. 7 ม.ค. 2024 24+1 18,999 3,000
11 ม.ค. 14 ม.ค. 2024 24+1 17,999 3,000
18 ม.ค. 21 ม.ค. 2024 24+1 16,999 3,000
25 ม.ค. 28 ม.ค. 2024 24+1 16,999 3,000
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
1 ก.พ. 4 ก.พ. 2024 24+1 16,999 3,001
15 ก.พ. 18 ก.พ. 2024 24+1 15,999 3,000
23 ก.พ. 26 ก.พ. 2024 24+1 17,999 3,000
24 ก.พ. 27 ก.พ. 2024 24+1 16,999 3,000
29 ก.พ. 3 มี.ค. 2024 24+1 15,999 3,000
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
7 มี.ค. 10 มี.ค. 2024 24+1 15,999 3,000
14 มี.ค. 17 มี.ค. 2024 24+1 16,999 3,000
23 มี.ค. 26 มี.ค. 2024 24+1 15,999 3,000

แกลลอรี่ภาพ