เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : ZGFUK-2407VZ

ทัวร์ญี่ปุ่น

5 วัน 3 คืน

เม.ย. / พ.ค.

อาหาร : 5 มื้อ

Thai VietJet

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 29,990 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

5 มื้อ มื้ออาหาร

3 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด ยูมิจิโกกุ - ยูเมะ ทาวน์ - เมืองเบปปุ

วันที่ 3 เทศกาลชมดอกวิสทีเรีย Nakayama O-fuji Festival - วัดนันโซอิน - ดิวตี้ฟรี - กันดัม้ พาร์ค - อิออน มอลล์

วันที่ 4 อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย ไม่มีอาหารกลางวัน และเย็นบริการ (ไม่รวมค่าเดินทาง)

วันที่ 5 สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ