พม่า เที่ยวฟิน แดนพุทธภูมิ

ราคาเริ่มต้น ฿ 2,999
รหัสทัวร์ 67FT RGN FD01D
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 1 วัน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว”
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระหินอ่อน เจดีย์โบตาทาวน์


พม่า เที่ยวฟิน แดนพุทธภูมิ 1 วัน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) - พระหินอ่อน -พระงาทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – พระหินอ่อน – ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
22 พ.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
29 พ.ค. 62 2,999 2,999 จอง
จอง
04 มิ.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
05 มิ.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
06 มิ.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
11 มิ.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
12 มิ.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
13 มิ.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
18 มิ.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
19 มิ.ย. 62 2,999 2,999 จอง
จอง
20 มิ.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
25 มิ.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
26 มิ.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
27 มิ.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
02 ก.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
03 ก.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
04 ก.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
09 ก.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
10 ก.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
11 ก.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
18 ก.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
23 ก.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
24 ก.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
25 ก.ค. 62 2,999 2,999 จอง
จอง
30 ก.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
31 ก.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
01 ส.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
06 ส.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
07 ส.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
08 ส.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
13 ส.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
14 ส.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
15 ส.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
21 ส.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
22 ส.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
27 ส.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
28 ส.ค. 62 2,999 2,999 จอง
จอง
29 ส.ค. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
03 ก.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
04 ก.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
05 ก.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
10 ก.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
11 ก.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
12 ก.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
17 ก.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
18 ก.ย. 62 2,999 2,999 จอง
จอง
19 ก.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
24 ก.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
25 ก.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จอง
26 ก.ย. 62 3,555 3,555 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ