พม่า อินทร์แขวน+9 วัด 2 วัน 1 คืน DD 2019

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,777
รหัสทัวร์
สายการบิน Nok Air
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระธาตุมุเตา –
พระนอนยิ้มหวาน – พระเจดีย์แฝดวัดโจงตู – พระธาตุอินทร์แขวน &NDAS
พระธาตุอินทร์แขวน – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ –
เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อต


พม่า อินทร์แขวน+9 วัด 2 วัน 1 คืน DD 2019

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 วันที่สอง       พระธาตุอินทร์แขวน – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ
2 วันแรก          สนามบินดอนเมือง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระธาตุมุเตา – พระนอนยิ้มหวาน – พระเจดีย์แฝดวัดโจงตู – พระธาตุอินทร์แขวน  &ndas

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 02 Jun 2019 7,777 2,000 0 7,777 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ