พม่า อินทร์แขวน 9 วัด 2 วัน 1 คืน DD 2019

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,777
รหัสทัวร์ 04-2D1N
สายการบิน Nok Air
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไหว้พระ 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ พม่า 2 วัน 1 คืน
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า
พระลาภมุนี / พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี / เจดีย์มหาวิชยะ / พระนอนตาหวาน / งาทัตจี
เจดีย์กาบาเอ / วัดบารมี / ขอพร “เทพทันใจ” ณ เจดีย์โบตาทาวน์
เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)


พม่า อินทร์แขวน 9 วัด 2 วัน 1 คืน DD 2019

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 พระธาตุอินทร์แขวน – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ
2 สนามบินดอนเมือง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระธาตุมุเตา – พระนอนยิ้มหวาน – พระเจดีย์แฝดวัดโจงตู – พระธาตุอินทร์แขวน  – พระธาตุอินทร์แขวน (ไจทีโย)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 - 18 Aug 2019 8,888 2,000 0 8,888 8,888 จอง
จอง
31 Aug - 01 Sep 2019 8,888 2,000 0 8,888 8,888 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ