ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 2992 OCT

ราคาเริ่มต้น ฿ 2,992
รหัสทัวร์ 04RGN-001
สายการบิน Nokscoot
ระยะเวลา 1D
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง 1 วัน

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า

ขอพร นัตโบโบยี  เทพทันใจ  + เทพกระซิบ”  เจดีย์โบตาทาวน์

ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต

เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)


ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 2992 OCT

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อต – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 01 Oct 2019 2,992 0 0 2,992 0 จอง
จอง
02 - 02 Oct 2019 2,992 0 0 2,992 0 จอง
จอง
03 - 03 Oct 2019 2,992 0 0 2,992 0 จอง
จอง
08 - 08 Oct 2019 2,992 0 0 2,992 0 จอง
จอง
09 - 09 Oct 2019 2,992 0 0 2,992 0 จอง
จอง
10 - 10 Oct 2019 2,992 0 0 2,992 0 จอง
จอง
15 - 15 Oct 2019 2,992 0 0 2,992 0 จอง
จอง
16 - 16 Oct 2019 2,992 0 0 2,992 0 จอง
จอง
17 - 17 Oct 2019 2,992 0 0 2,992 0 จอง
จอง
22 - 22 Oct 2019 2,992 0 0 2,992 0 จอง
จอง
24 - 24 Oct 2019 2,992 0 0 2,992 0 จอง
จอง
25 - 25 Oct 2019 2,992 0 0 2,992 0 จอง
จอง
29 - 29 Oct 2019 2,992 0 0 2,992 0 จอง
จอง
30 - 30 Oct 2019 2,992 0 0 2,992 0 จอง
จอง
31 - 31 Oct 2019 2,992 0 0 2,992 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ