ทัวร์พม่า LUXURY ย่างกุ้ง หงสา นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,999
รหัสทัวร์ 01BZRNG01
สายการบิน Myanmar Airways
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


ทัวร์พม่า LUXURY ย่างกุ้ง หงสา 3วัน2คืน นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน  

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
2 พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3 เมืองย่างกุ้ง - เจดีย์คาบาเอ - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 03 เมษายน 2562 10,999 3,000 10,999 จอง
จอง
02 – 04 เมษายน 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
03 – 05 เมษายน 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
04 – 06 เมษายน 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
05 – 07 เมษายน 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
06 – 08 เมษายน 2562 13,999 3,000 13,999 จอง
จอง
07 – 09 เมษายน 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
18 – 20 เมษายน 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
19 – 21 เมษายน 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
20 – 22 เมษายน 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
21 – 23 เมษายน 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
22 – 24 เมษายน 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
23 – 25 เมษายน 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
24 – 26 เมษายน 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
25 – 27 เมษายน 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
26 – 28 เมษายน 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
27 – 29 เมษายน 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
28 – 30 เมษายน 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
01 – 03 พฤษภาคม 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
02 – 04 พฤษภาคม 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
03 – 05 พฤษภาคม 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
04 – 06 พฤษภาคม 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
05 – 07 พฤษภาคม 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
06 – 08 พฤษภาคม 2562 10,999 3,000 10,999 จอง
จอง
07 – 09 พฤษภาคม 2562 10,999 3,000 10,999 จอง
จอง
08 – 10 พฤษภาคม 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
09 – 11 พฤษภาคม 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
10 – 12 พฤษภาคม 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
11 – 13 พฤษภาคม 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
12 - 14 พฤษภาคม 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
13 – 15 พฤษภาคม 2562 10,999 3,000 10,999 จอง
จอง
14 – 16 พฤษภาคม 2562 10,999 3,000 10,999 จอง
จอง
15 – 17 พฤษภาคม 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
16 – 18 พฤษภาคม 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
17 – 19 พฤษภาคม 2562 13,999 3,000 13,999 จอง
จอง
18 – 20 พฤษภาคม 2562 13,999 3,000 13,999 จอง
จอง
19 – 21 พฤษภาคม 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
23 – 25 พฤษภาคม 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
24 – 26 พฤษภาคม 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
25 – 27 พฤษภาคม 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
26 – 28 พฤษภาคม 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
07 – 09 มิถุนายน 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
08 – 10 มิถุนายน 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
13 – 15 มิถุนายน 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
14 – 16 มิถุนายน 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
15 – 17 มิถุนายน 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
20 – 22 มิถุนายน 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
21 – 23 มิถุนายน 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
22 – 24 มิถุนายน 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
27 – 29 มิถุนายน 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
28 – 30 มิถุนายน 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
04 – 06 กรกฎาคม 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
05 – 07 กรกฎาคม 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
06 – 08 กรกฎาคม 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
12 – 14 กรกฎาคม 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
13 – 15 กรกฎาคม 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
14 – 16 กรกฎาคม 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
15 – 17 กรกฎาคม 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
16 – 18 กรกฎาคม 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
19 – 21 กรกฎาคม 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
20 – 22 กรกฎาคม 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
26 – 28 กรกฎาคม 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
27 – 29 กรกฎาคม 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
28 – 30 กรกฎาคม 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
02 – 04 สิงหาคม 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
03 – 05 สิงหาคม 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
09 – 11 สิงหาคม 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
10 – 12 สิงหาคม 2562 13,999 3,000 13,999 จอง
จอง
11 – 13 สิงหาคม 2562 13,999 3,000 13,999 จอง
จอง
16 – 18 สิงหาคม 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
17 – 19 สิงหาคม 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
23 – 25 สิงหาคม 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
24 – 26 สิงหาคม 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
29 – 31 สิงหาคม 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
05 – 07 กันยายน 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จอง
06 – 08 กันยายน 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
07 – 09 กันยายน 2562 12,999 3,000 12,999 จอง
จอง
12 – 14 กันยายน 2562 11,999 3,000 11,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ