ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ทันใจ

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,999
รหัสทัวร์ 01RGN07
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 2วัน1คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดโจ้คะวาย – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ้ปุ่น
เทพทันใจ – พระนอนตาหวาน, พระเจดีย์โบตะทาวน์


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ทันใจ FD

 

เงื่อนไขการให้บริการ