ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สุขใจ ขอพรเทพทันใจ

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,599
รหัสทัวร์ 01RGN06
สายการบิน
ระยะเวลา 2วัน1คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน
พระธาตุมุเตา – ช้างเผือก – พระหินอ่อน – พระธาตุมุเตา – ชเวดากอง


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สุขใจ 2วัน1คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เมืองย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2 เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 8,599 1,500 3,900 จอง
จอง
23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 8,599 1,500 3,900 จอง
จอง
02 – 03 มีนาคม 2562 8,599 1,500 3,900 จอง
จอง
09 – 10 มีนาคม 2562 8,599 1,500 3,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ