เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : GBDRNG-2311

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4วัน3คืน

ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.

อาหาร : มื้อ

MYANMAR AIRLINES

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 14,888 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – วิหารชเวนันดอ - วัดกุโสดอร์ – ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ - Hot Pot Buffet

วันที่ 2 พุกาม - วัดติโลมินโล – วัดมนุหะ – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์สูงที่สุดของพม่า - วิหารสัพพัญญูเมืองอมรปุระ - ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

วันที่ 3 มิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - สะพานไม้อู่เป่ง

วันที่ 4 พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์สูงที่สุดของพม่า – วัดพญางู – พระเจดีย์หยก

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ