ปักกิ่ง ไม่ลงร้านช้อป วัดเจ้าแม่กวนอิมสี่หน้า ลิ้มรสอาหารฮ่องเต้ 5 วัน 3 คืน โดยไชน่าอิสเทิร์น (MU)

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,900
รหัสทัวร์ GQ1PEK-MU002
สายการบิน China eastern airlines
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวเต็มอิ่มไม่ลงร้านช้อป | กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน | วัดเจ้าแม่กวนอิมสี่หน้า

พระราชวังกู้กง+ห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ |นั่งสามล้อซอยหูถง

ลิ้มรสเมนูพิเศษ อาหารแบบฮ่องเต้ | เป็ดปักกิ่ง | สุกี้มองโกล


ปักกิ่ง ไม่ลงร้านช้อป วัดเจ้าแม่กวนอิมสี่หน้า ลิ้มรสอาหารฮ่องเต้ 5 วัน 3 คืน โดยไชน่าอิสเทิร์น (MU)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (MU2072 : 01.20-07.00)
2 ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – พระราชวังฤดูร้อน+พร้อมแต่งชุดโบราณถ่ายรูปท่านละ1 ใบ –ช้อปปิ้ง XIAOMI STORE –อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย โรงแรม BEIJING 5L HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 จตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง+ชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ์-นั่งสามล้อซอยหูถง-ลิ้มรสเมนูพิเศษอาหารฮ่องเต้ +พร้อมชมการแสดง โรงแรม BEIJING 5L HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 กำแพงเมืองจีนด่านนจีหยงกวน-วัดเจ้าแม่กวนอิมสี่หน้า-ผ่านชมและถ่ายรูปสนามกีฬาโอลิมปิครักนก โรงแรม BEIJING 5L HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 ช้อปปิ้งห้างHOPSON ONE-ศูนย์อาหาร STREET FOOD– ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท) –กรุงเทพฯ-(สนามบินสุวรรณภูมิ) (MU2071: 18.55-00.05+1)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 - 18 Feb 2020 22,900 4,500 0 22,900 22,900 จอง
จอง
21 - 25 Feb 2020 23,900 4,500 0 23,900 23,900 จอง
จอง
06 - 10 Mar 2020 23,900 4,500 0 23,900 23,900 จอง
จอง
12 - 16 Mar 2020 23,900 4,500 0 23,900 23,900 จอง
จอง
19 - 23 Mar 2020 23,900 4,500 0 23,900 23,900 จอง
จอง
27 - 31 Mar 2020 23,900 4,500 0 23,900 23,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ