บินตรง เกาะเชจู HOT PROMOTION JEJU SPRING

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,800
รหัสทัวร์ 07JEJUHOT
สายการบิน EASTAR JET
ระยะเวลา 4วัน2คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

**โปรโมชั่นลดตั้งแต่ 1,000 – 3,000 บาท สำหรับ20ที่นั่งของแต่ละกรุ๊ป **
ก่อนจองกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
วัดซันบังซา – โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
ร้านค้าสมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์โสม – ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู
 ** OPTION โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet**


ทัวร์เกาหลี บินตรง เกาะเชจู HOT PROMOTION JEJU SPRING

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
2 เดินทางถึงสนามบินเจจู - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - วัดซันบังซา - โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม
3 ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet
4 ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - ออกจากสนามบินเจจู - กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01/Mar/2019 ∼ 04/Mar/2019 8,400 4,900 จอง
จอง
02/Mar/2019 ∼ 05/Mar/2019 8,100 4,900 จอง
จอง
04/Mar/2019 ∼ 07/Mar/2019 7,800 4,900 จอง
จอง
05/Mar/2019 ∼ 08/Mar/2019 7,800 4,900 จอง
จอง
06/Mar/2019 ∼ 09/Mar/2019 8,100 4,900 จอง
จอง
07/Mar/2019 ∼ 10/Mar/2019 8,400 4,900 จอง
จอง
08/Mar/2019 ∼ 11/Mar/2019 8,400 4,900 จอง
จอง
09/Mar/2019 ∼ 12/Mar/2019 8,100 4,900 จอง
จอง
11/Mar/2019 ∼ 14/Mar/2019 7,800 4,900 จอง
จอง
12/Mar/2019 ∼ 15/Mar/2019 7,800 4,900 จอง
จอง
13/Mar/2019 ∼ 16/Mar/2019 8,100 4,900 จอง
จอง
14/Mar/2019 ∼ 17/Mar/2019 8,400 4,900 จอง
จอง
15/Mar/2019 ∼ 18/Mar/2019 8,400 4,900 จอง
จอง
16/Mar/2019 ∼ 19/Mar/2019 8,100 4,900 จอง
จอง
17/Mar/2019 ∼ 20/Mar/2019 7,800 4,900 จอง
จอง
18/Mar/2019 ∼ 21/Mar/2019 7,800 4,900 จอง
จอง
19/Mar/2019 ∼ 22/Mar/2019 7,800 4,900 จอง
จอง
20/Mar/2019 ∼ 23/Mar/2019 8,100 4,900 จอง
จอง
21/Mar/2019 ∼ 24/Mar/2019 8,400 4,900 จอง
จอง
22/Mar/2019 ∼ 25/Mar/2019 8,100 4,900 จอง
จอง
23/Mar/2019 ∼ 26/Mar/2019 8,100 4,900 จอง
จอง
25/Mar/2019 ∼ 28/Mar/2019 8,100 4,900 จอง
จอง
26/Mar/2019 ∼ 29/Mar/2019 8,400 4,900 จอง
จอง
27/Mar/2019 ∼ 30/Mar/2019 8,700 4,900 จอง
จอง
28/Mar/2019 ∼ 31/Mar/2019 9,000 4,900 จอง
จอง
29/Mar/2019 ∼ 01/Apr/2019 9,000 4,900 จอง
จอง
30/Mar/2019 ∼ 02/Apr/2019 9,000 4,900 จอง
จอง
31/Mar/2019 ∼ 03/Apr/2019 9,000 4,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ