บาหลี วิหารทานาห์ลอต

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,900
รหัสทัวร์ 02ฺBALI1
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4วัน2คืน
ประเทศ อินโนนีเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สุดพิเศษ!! นั่งรถจี๊ป สัมผัสบรรยากาศของเมืองบาหลี 

วัดอูลูวาตู วัดบราตัน และวัดเล็มปูยางค์ วิวสุดอลังการประตูสู่อากุง

วัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์

รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์

ชม ปุราเบซากิห์ วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์

Bali Swing สนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นชิงช้าสุดชิคของบาหลี

ชมวิหารทานาต์ลอต จุดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะบาหลี

ชมการแสดงระบำเกอจัก การแสดงพื้นเมืองของชาวบาหลี


ทัวร์บาหลี วิหารทานาห์ลอต 4วัน2คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – บาหลี – อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู – ระบำเกอจัก – จิมบารัน
2 นั่งรถจี๊ปโฟล์คสวาเกน – วิหารทานาต์ลอต – วัดบราตัน – นาข้าวขั้นบันได
3 บาหลีสวิงค์ – บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – หมู่บ้านคินตามณี – วัดเบซากิห์ – ร้านกฤษณา
4 บาหลี – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15-18 ก.พ. 62 18,900 4,000 18,500 17,900 จอง
จอง
22-25 ก.พ. 62 16,900 4,000 16,500 15,900 จอง
จอง
28-03 มี.ค. 62 16,900 4,000 16,500 15,900 จอง
จอง
08-11 มี.ค. 62 17,900 4,000 17,500 16,900 จอง
จอง
15-18 มี.ค. 62 16,900 4,000 16,500 15,900 จอง
จอง
22-25 มี.ค. 62 17,900 4,000 17,500 16,900 จอง
จอง
29-01 เม.ย 62 17,900 4,000 17,500 16,900 จอง
จอง
05-08 เม.ย 62 18,900 4,000 18,500 17,900 จอง
จอง
11-14 เม.ย 62 19,900 4,000 19,500 18,900 จอง
จอง
12-15 เม.ย 62 21,900 4,000 21,500 20,900 จอง
จอง
13-16 เม.ย 62 21,900 4,000 21,500 20,900 จอง
จอง
14-17 เม.ย 62 18,900 4,000 18,500 17,900 จอง
จอง
19-22 เม.ย 62 16,900 4,000 16,500 15,900 จอง
จอง
26-29 เม.ย 62 17,900 4,000 17,500 16,900 จอง
จอง
03-06 พ.ค 62 16,900 4,000 16,500 15,900 จอง
จอง
17-20 พ.ค 62 19,900 4,000 19,500 18,900 จอง
จอง
24-27 พ.ค 62 16,900 4,000 16,500 15,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ