เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : RJ-TGHAN03

ทัวร์เวียดนาม

4วัน 3คืน

ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.

อาหาร : 10 มื้อ

Thai Airways

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 16,919 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

10 มื้อ มื้ออาหาร

7 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ (TG560 BKK-HAN 07.45-09.35 ) – สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย – ลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน - เมืองซาปา - โบสถ์หินซาปา - ถนนคนเดินซาปา

วันที่ 2 เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต – นั่งรถรางใหม่ล่าสุดสถานีซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฟานซีปัน - ยอดเขาฟานซีปัน

วันที่ 3 ฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย

วันที่ 4 ทะเลสาบตะวันตก - วัดเฉินก๊วก – นิงบิงห์ - ล่องเรือกระจาด – ถ้ำตามก๊ก - สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ (TG565 HAN-BKK 20.25-22.15 )

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ