ทัวร์ฤดูหนาว WINTER

รหัส : RJXJ022

ทัวร์ญี่ปุ่น

6 วัน 4 คืน

ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.

อาหาร : 9 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 48,919 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

9 มื้อ มื้ออาหาร

5 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนิวชิโตเสะ (XJ620 BKK-CTS 02:05-10:40)

วันที่ 2 สนามบินนิวชิโตะเสะ-สนามบินนิวชิโตะเส-ป้อมโกเรียวคาคุ-เมืองฮาโกดาเตะ-นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

วันที่ 3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะอะซะอิจิ-โกดังอิฐแดงริมน้ำ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ-ทะเลสาบโทยะ-เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า-เมืองซัปโปโร

วันที่ 4 ตลาดปลานิโจ-ช้อปปิ้ง Duty Free-เมืองฟุราโน่-ลานสกีฟุราโน่-หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส-เมืองอาซาฮิคาว่า

วันที่ 5 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-คาเฟ่คิตตี้-เมืองซัปโปโร-ศาลเจ้าฮอกไกโด-หอนาฬิกาซัปโปโร-ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ

วันที่ 6 สนามบินนิวชิโตเสะ-สนามบินสุวรรณภูมิ (XJ621 CTS-BKK 11:55-17:50)

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ