ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก อาร์ตตัวพ่อ]

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ 01 ZTPE02
สายการบิน Nokscoot
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวไต้หวันแบบคลูๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
หนานโถว ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวิ่นหวู่ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว ตึกไทเป-101 ซีเหมินติง


ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก อาร์ตตัวพ่อ]

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจ๋ยไนท์มาร์เก็ต
3 หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
4 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
5 สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 08 เมษายน 2562 17,999 4,500 17,999 17,999 7,900 จอง
จอง
10 – 14 เมษายน 2562 20,999 5,500 20,999 20,999 7,900 จอง
จอง
11 – 15 เมษายน 2562 23,999 5,500 23,999 23,999 7,900 จอง
จอง
13 – 17 เมษายน 2562 23,999 5,500 23,999 23,999 7,900 จอง
จอง
14 – 18 เมษายน 2562 21,999 5,500 21,999 21,999 7,900 จอง
จอง
17 – 21 เมษายน 2562 14,999 4,500 14,999 14,999 7,900 จอง
จอง
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 16,999 4,500 16,999 16,999 7,900 จอง
จอง
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2562 15,999 4,500 15,999 15,999 7,900 จอง
จอง
04 – 08 พฤษภาคม 2562 14,999 4,500 14,999 14,999 7,900 จอง
จอง
08 – 12 พฤษภาคม 2562 15,999 4,500 15,999 15,999 7,900 จอง
จอง
11 – 15 พฤษภาคม 2562 13,999 4,500 13,999 13,999 7,900 จอง
จอง
16 – 20 พฤษภาคม 2562 15,999 4,500 15,999 15,999 7,900 จอง
จอง
22 – 26 พฤษภาคม 2562 13,999 4,500 13,999 13,999 7,900 จอง
จอง
25 – 29 พฤษภาคม 2562 13,999 4,500 13,999 13,999 7,900 จอง
จอง
01 – 05 มิถุนายน 2562 13,999 4,500 13,999 13,999 7,900 จอง
จอง
08 – 12 มิถุนายน 2562 13,999 4,500 13,999 13,999 7,900 จอง
จอง
15 – 19 มิถุนายน 2562 13,999 4,500 13,999 13,999 7,900 จอง
จอง
20 – 24 มิถุนายน 2562 13,999 4,500 13,999 13,999 7,900 จอง
จอง
03 – 07 กรกฎาคม 2562 13,999 4,500 13,999 13,999 7,900 จอง
จอง
10 – 14 กรกฎาคม 2562 17,999 4,500 17,999 17,999 7,900 จอง
จอง
20 – 24 กรกฎาคม 2562 13,999 4,500 13,999 13,999 7,900 จอง
จอง
25 – 29 กรกฎาคม 2562 17,999 4,500 17,999 17,999 7,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ