ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ]

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ 01ZTPE01
สายการบิน Nokscoot
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ใต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวไต้หวัน สุดคุ้ม!! ราคาสบายกระเป่า

สัมผัสความงามของอาลีซาน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา

ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! เช็คอินครบทุกไฮไลท์


ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ]

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
3 เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
4 เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5 เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
6 สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 08 เมษายน 2562 19,999 7,999 19,999 จอง
จอง
10 – 15 เมษายน 2562 23,999 7,999 23,999 จอง
จอง
13 – 18 เมษายน 2562 25,999 7,999 25,999 จอง
จอง
27 เม.ย. – 02 พ.ค. 2562 17,999 7,999 17,999 จอง
จอง
30 เม.ย. – 05 พ.ค. 2562 17,999 7,999 17,999 จอง
จอง
08 – 13 พฤษภาคม 2562 17,999 7,999 17,999 จอง
จอง
15 – 20 พฤษภาคม 2562 17,999 7,999 17,999 จอง
จอง
22 – 27 พฤษภาคม 2562 15,999 7,999 15,999 จอง
จอง
05 – 10 มิถุนายน 2562 16,999 7,999 16,999 จอง
จอง
19 – 24 มิถุนายน 2562 15,999 7,999 15,999 จอง
จอง
03 – 08 กรกฎาคม 2562 15,999 7,999 15,999 จอง
จอง
13 – 18 กรกฎาคม 2562 19,999 7,999 19,999 จอง
จอง
24 – 18 กรกฎาคม 2562 19,999 7,999 19,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ