ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลสโก อินดี้ตัวแม่]

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ 01ZTPE03
สายการบิน Nokscoot
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ ใต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวสุดคุ้ม!! ครบจบที่ 3 อุทยาน

ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด พักหรู 4 ดาว

เเช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน


ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลสโก อินดี้ตัวแม่]

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
3 เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
4 เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ย่านซีเหมินติง
5 ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน
6 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI OUTLET PARK
7 สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 – 17 เมษายน 2562 27,999 9,999 27,999 จอง
จอง
25 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 19,999 7,999 19,999 จอง
จอง
27 เม.ย. – 03 พ.ค. 2562 19,999 7,999 19,999 จอง
จอง
30 เม.ย. – 06 พ.ค. 2562 20,999 7,999 20,999 จอง
จอง
16 – 22 พฤษภาคม 2562 19,999 7,999 19,999 จอง
จอง
06 – 12 มิถุนายน 2562 20,999 7,999 20,999 จอง
จอง
25 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 19,999 7,999 19,999 จอง
จอง
11 – 17 กรกฎาคม 2562 22,999 8,999 22,999 จอง
จอง
13 – 19 กรกฎาคม 2562 22,999 8,999 22,999 จอง
จอง
23 – 29 กรกฎาคม 2562 22,999 8,999 22,999 จอง
จอง
25 – 31 กรกฎาคม 2562 22,999 8,999 22,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ