ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า (ภาค 2)

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,888
รหัสทัวร์ 21VZRMQ01
สายการบิน Vietjet Air
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อุทยานเหย่หลิ่ว
ตึกไทเป 101
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ ในเมืองไทจง
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดฟ่งเจี่ย
เมนูพิเศษ..!! อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
ฟรี WIFI บนรถ มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า (ภาค 2) 4 วัน 3 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเท่า
2 ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเท่า
3 DUTY FREE-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย โรงแรม Moving Star Hotel หรือเทียบเท่า
4 หมู่บ้านสายรุ้ง-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 14 - 17 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 16,888 4,500 16,888 จอง
จอง
วันที่ 21 - 24 เมษายน 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 03 - 06 พฤษภาคม 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา) 15,888 4,500 15,888 จอง
จอง
วันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา) 15,888 4,500 15,888 จอง
จอง
วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 02 – 05 สิงหาคม 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 09 – 12 สิงหาคม 2562 (วันแม่) 15,888 4,500 15,888 จอง
จอง
วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2562 (วันแม่) 15,888 4,500 15,888 จอง
จอง
วันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 04 – 07 กันยายน 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 18 – 21 กันยายน 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 25 - 28 กันยายน 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 02 – 05 ตุลาคม 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 06 – 09 ตุลาคม 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2562 **วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9** 16,888 4,500 16,888 จอง
จอง
วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 15,888 4,500 15,888 จอง
จอง
วันที่ 23 – 26 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 15,888 4,500 15,888 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ