ทัวร์ไต้หวัน พาราไดซ์ 5 ดาว

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ 01AZTPE46
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ตึกไทเป 101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว
Mitsui Outlet Park – ตลาดปลาไทเป


ทัวร์ไต้หวัน พาราไดซ์ 5 ดาว 4 วัน 3 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
2 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
3 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 04 มีนาคม 2562 21,999 5,500 21,999 7,900 จอง
จอง
07 – 10 มีนาคม 2562 21,999 5,500 21,999 7,900 จอง
จอง
08 – 11 มีนาคม 2562 21,999 5,500 21,999 7,900 จอง
จอง
15 – 18 มีนาคม 2562 21,999 5,500 21,999 7,900 จอง
จอง
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 21,999 5,500 21,999 7,900 จอง
จอง
19 – 22 เมษายน 2562 21,999 5,500 21,999 7,900 จอง
จอง
26 – 29 เมษายน 2562 21,999 5,500 21,999 7,900 จอง
จอง
04 – 07 พฤษภาคม 2562 20,999 5,500 20,999 7,900 จอง
จอง
25 – 28 พฤษภาคม 2562 20,999 5,500 20,999 7,900 จอง
จอง
01 – 04 มิถุนายน 2562 19,999 4,500 19,999 7,900 จอง
จอง
15 – 18 มิถุนายน 2562 19,999 4,500 19,999 7,900 จอง
จอง
22 – 25 มิถุนายน 2562 19,999 4,500 19,999 7,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ