ทัวร์ไต้หวัน ชิมมิชเชอร์ลีนสตาร์ 3 ดาว

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,900
รหัสทัวร์ 36ST2
สายการบิน China Airline
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ชิมมิชเชอร์ลีนสตาร์ 3 ดาว
ดื่มด่ำกับร้านกาแฟแชมป์โลก
ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ แช่น้ำนมสไตล์ญี่ปุ่น


ทัวร์ไต้หวัน ชิมมิชเชอร์ลีนสตาร์ 3 ดาว 3วัน2คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน - น้ำตกสือเฟิน – เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
2 ไทเป – ร้านOH CAFÉ แชมป์คั่วกาแฟของโลก – สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน -D.I.Y.เค้กพายสับปะรด – แนะนำอาหารมิชลินสตาร์ STREET FOOD ที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -***พิเศษ ลิ้มรสอาหารมิชลีนสตาร์ 3 ดาวแท้ที่เดียวของไต้หวัน
3 ร้านสินค้าปลอดภาษี - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กทม.

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
8-10 มี.ค.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
15-17 มี.ค.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
22-24 มี.ค.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
19-21 เม.ย.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
11-13 พ.ค.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
24 – 26 พ.ค.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
7-9 มิ.ย.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
14-16 มิ.ย19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
21-23 มิ.ย.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
28-30 มิ.ย.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
12-14 ก.ค.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
19-21 ก.ค.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
26-28 ก.ค.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
2-4 ส.ค.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
10-12 ส.ค.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
16-18 ส.ค.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
23 – 25 ส.ค.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
13-15 ก.ย.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
20-22 ก.ย.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
27-29 ก.ย.19 26,900 4,001 26,900 จอง
จอง
4-6 ต.ค.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
18 – 20 ต.ค.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จอง
25 – 27 ต.ค.19 26,900 4,000 26,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ