ทัวร์เวียดนาม THE HIGHT FANSIPAN

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ 01BZHAN05
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน

เที่ยว 3 เมืองสุดคุ้ม !! ล่องเรือชมธรรมชาติฮาลองบก

นั่งรถไฟชมเมืองซาปา สุดฟินพักซาปา 2 คืนเต็มอิ่ม

 


ทัวร์เวียดนาม THE HIGHT FANSIPAN

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - ลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
2 เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - น้ำตกสีเงิน - กระเช้าไฟฟ้า - ยอดเขาฟานซิปัน
3 เมืองซาปา - ชายแดนเวียดนาม+จีน - ตลาดก๊กเลี้ยว - เมืองนิงบิงห์ หรือฮาลองบก
4 เมืองนิงบิงห์ - ล่องเรือกระจาด - ตลาดพื้นเมือง - วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 – 19 พฤษภาคม 2562 13,999 3,500 13,999 จอง
จอง
07 – 10 มิถุนายน 2562 14,999 3,500 14,999 จอง
จอง
05 – 08 กรกฎาคม 2562 14,999 3,500 14,999 จอง
จอง
13 – 16 กรกฎาคม 2562 16,999 3,500 16,999 จอง
จอง
14 – 17 กรกฎาคม 2562 16,999 3,500 16,999 จอง
จอง
02 – 05 สิงหาคม 2562 15,999 3,500 15,999 จอง
จอง
08 – 11 สิงหาคม 2562 15,999 3,500 15,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ