ทัวร์ใต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ 01AZTPE34
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ใต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวไต้หวันเยือนทุกไฮท์ไลท์สำคัญ

ราคาถูก..คุณภาพเกินร้อย!!

พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

แจกฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม / 2 ท่าน

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวมองโกเลีย ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา


ทัวร์ใต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
3 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK
5 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 09 เมษายน 2562 17,999 5,500 17,999 จอง
จอง
10 – 14 เมษายน 2562 18,999 5,500 18,999 จอง
จอง
11 – 15 เมษายน 2562 24,999 5,500 24,999 จอง
จอง
13 – 17 เมษายน 2562 24,999 5,500 24,999 จอง
จอง
27 เม.ย. – 01 พ.ค.2562 17,999 4,500 17,999 จอง
จอง
30 เม.ย. – 04 พ.ค.2562 16,999 4,500 16,999 จอง
จอง
07 – 11 พฤษภาคม 2562 15,999 4,500 15,999 จอง
จอง
08 – 12 พฤษภาคม 2562 16,999 4,500 16,999 จอง
จอง
15 – 19 พฤษภาคม 2562 15,999 4,500 15,999 จอง
จอง
16 – 20 พฤษภาคม 2562 16,999 4,500 16,999 จอง
จอง
06 – 10 มิถุนายน 2562 13,999 4,500 13,999 จอง
จอง
20 – 24 มิถุนายน 2562 13,999 4,500 13,999 จอง
จอง
12 – 16 กรกฎาคม 2562 16,999 4,500 16,999 จอง
จอง
13 – 17 กรกฎาคม 2562 16,999 4,500 16,999 จอง
จอง
25 – 29 กรกฎาคม 2562 16,999 4,500 16,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ