ทัวร์โอซาก้า SAKURA OSAKA TAKAYAMA โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,999
รหัสทัวร์ 01AZKIX04
สายการบิน Thai airasia x
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู
โอซาก้า – เกียวโต – ทาคายาม่า
ชมความงามดอกซากุระ ณ ริมแม่น้ำซาไก
เพลิดเพลินมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า
วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ซากุระ แม่น้ำซาไก – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน
ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ


ทัวร์โอซาก้า SAKURA OSAKA TAKAYAMA โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2 โอซาก้า – เกียวโต – สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า - วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 นาโกย่า – ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน - กิฟุ โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท BELLEVUE GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 - 23 มีนาคม 2562 27,999 8,000 จอง
จอง
20 - 24 มีนาคม 2562 27,999 8,000 จอง
จอง
21 – 25 มีนาคม 2562 27,999 8,000 จอง
จอง
28-01 เม.ย.62 29,999 8,000 จอง
จอง
02-06 เม.ย.62 29,999 8,000 จอง
จอง
03-07 เม.ย.62 29,999 8,000 จอง
จอง
04-08 เม.ย.62 29,999 8,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ